Bibliotek

Föreningen driver sedan 2001 det tidigare kommunala biblioteket i Gustavsfors. Fr o m 2005-05-01 har vi även
övertagit hela äganderätten till biblioteket från Hagfors kommun.
Biblioteket är öppet varje tisdag kl. 17.00-19.00 med undantag av juli månad. Övrig inskränkning i öppethållandet
annonseras lokalt. Biblioteket finns i Gustavsfors gamla skola och är tillgängligt även för icke medlemmar.

I biblioteket finns även en särskild forskarhörna inrättad med

  • mikrofilmsläsare med tillhörande filmer
  • mikroficheläsare med kopieringsdel
  • kopieringsmaskin
  • utskrivna kyrkoböcker för Gustav Adolf, Tyngsjö, Ekshärad och Norra Råda
  • digitalt fotograferade husförhörslängder för Gustav Adolf från 1896 och framåt
  • torp- och säterlämningsinventering
  • bildarkiv med ungefär 5 000 bilder
  • omfattande kartarkiv

Forskarhörnan kan även användas av föreningens medlemmar under icke ordinarie öppethållande
efter bokning hos Valter Berg, tel. 0563-260 74.