Bildarkiv

Föreningen äger ett särskilt bildarkiv som började byggas upp på 1960-talet av en av föreningens
ursprungliga grundare Karl Ivar Svensson.

Bildarkivet omfattar idag ungefär 5 000 bilder och finns i form av både negativ och papperskopior
uppklistrade på kartong och förvarade i pärmar. Till arkivet hör också ett uppdaterat sökregister.

Arkivet tillförs successivt nya bilder. För att vi ska kunna

dels rädda fler gamla kort till eftervärlden
dels ge intressenter ännu bättre service med gamla bilder

söker vi fler kort med anknytning till Gustav Adolf. Har Du gamla kort som Du tror att någon annan
är intresserad av ta kontakt med nedanstående kontaktperson.

Även enskilda medlemmar i föreningen förfogar över ett mycket stort antal kort från Gustav Adolf och Hagfors.

Är Du intresserad av bildarkivet är Du välkommen till biblioteket eller till nedanstående kontaktperson.
Kopior från bildarkivet kan också beställas hos honom.


Kontaktperson

Bo Sjöström 0563-290 13