Medlemstidning

Sedan starten har föreningen årligen framställt två nummer av en medlemstidning som heter GUSTAVABYGDEN.
Den ges ut i juni och december varje Śr. Hittills har det kommit ut 68 nummer av tidningen som numera innehåller 24 sidor.

Syftet med tidningen är att den ska fungera som kontaktorgan mellan föreningens alla medlemmar samt att erbjuda den
enskilde medlemmen möjlighet att publicera egna forskningsresultat eller andra intressanta uppgifter till övriga medlemmar.

Syftet med tidningen bygger således på medverkan från samtliga medlemmar. Tidningens redaktör söker därför ständigt
artiklar, uppgifter, bilder, idéer m m till tidningen.

Artikelregister


Redaktör och ansvarig utgivare

Valter Berg
Magerås 13
683 91 Hagfors
0563-260 74