Publikationer

Föreningen och dess medlemmar har förutom medlemstidningen GUSTAVABYGDEN producerat ett stort antal publikationer, avskrifter av kyrkoböcker m m enligt nedanstående förteckning. Alla dessa publikationer kan beställas hos nedanstående kontaktperson och levereras enligt prislista mot postförskott jämte avgift. Till medlemmar sker leverans utan postförskott.

Publikation Pris
Husförhörslängder  
Gustav Adolf 1786-1792 med karta över Gustav Adolf och artikeln Gustava för tvåhundra år sedan. 100:-
Gustav Adolf 1793-1804 100:-
Gustav Adolf 1805-1812 100:-
Gustav Adolf 1813-1819 100:-
Gustav Adolf 1820-1824 100:-
Gustav Adolf 1825-1829 100:-
Gustav Adolf 1845-1849 100:-
Gustav Adolf 1850-1854 100:-
Gustav Adolf 1855-1860 100:-
Gustav Adolf 1861-1866 100:-
Gustav Adolf 1876-1880 100:-
Gustav Adolf 1886-1890 100:-
Gustav Adolf 1891-1895 100:-
   
Malungs finnmark 1803-1815 med utdrag ur Vigselbok 1775-1822, utdrag ur Födelsebok 1775-1804, utdrag ur Dödbok 1775-1802 samt kartor över Malungs finnmark. 40:-
Malungs finnmark 1815-1825 40:-
Malungs finnmark 1825-1834 40:-
Malungs finnmark 1835-1844 40:-
Malungs finnmark 1845-1855 40:-
   
Tyngsjö 1855-1865 40:-
Tyngsjö 1865-1874 40:-
Tyngsjö 1875-1884 40:-
Tyngsjö 1885-1894 40:-
Tyngsjö 1895-1905 40:-
Tyngsjö 1906-1916 40:-
   
Malungs västra finnmark 1855-1925 100:-
   
Ekshärad 1776-1784 150:-
   
Norra Råda 1783-1793 150:-
   
Arne Östman Familjetabeller för Gustav Adolfs socken. 150:-
Arne Östman Familjetabeller för hemmanen Asplunden, Björklunden, Dalkarlstorp, Hagälven, Uvedshagen och Örbäcken. 40:-
     
     
Valter Berg/Lars Erik Westlund Två generationer Jon Mobäck 50:-
Emanuel Ljunglöf Samlade dikter 40:-
Emanuel Ljunglöf Skymningstankar 40:-
     
Birger Eriksson Ordlista över Gustavamålet 50:-
Birger Eriksson Ordlista över Gustavamålet, del 2 50:-
     
Valter Berg Den svarta piskan 50:-
Valter Berg

Svartrockarnas kamp                       

150:-
     
Roland Svensson Filmen ...alla dessa Hagfôrsinger, DVD eller VHS 200:-
Roland Svensson Filmen "Staden kring Bågen", DVD eller VHS 200:-
     
Enstaka nummer av tidningen Gustavabygden nr 27-65 Medlemspris 10:-
  Övriga 30:-

Porto tillkommer på samtliga beställningar!

 


Kontaktperson

Valter Berg
Magerås 13
683 91 Hagfors
0563-260 74