Styrelse

Ordförande
Roland Svensson
Ängfallhedsvägen 80
683 33 Hagfors
Tel. 072-560 25 95
Kassör
Valter Berg
Magerås 13
683 91 Hagfors
Tel. 0563-260 74
Sekreterare
Britt-Marie Modig
Gustavsfors Aven
683 91 Hagfors
Tel. 0563-260 54
Ledamot
Bo Sjöström
Kroksta
683 33 Hagfors
Tel. 0563-290 13
Ledamot
Anders Norman
Tutemo, Nedre Piken
683 95 Sunnemo
Tel. 0563-922 49
 

Kontaktpersoner

Roland Svensson 072-560 25 95 ullen.svensson@tele2.se.
Valter Berg 0563-260 74