startbild.jpg

 

Sällskapet Gustavaforskning bildades 1981 och är en ideell förening med uppgift att stödja forskning om bygdens invandrare av såväl finska som svenska nybyggare dess seder och bruk samt deras kulturella verksamhet, från koloniseringen fram till våra dagar. Föreningen ska också medverka till utgivning av litteratur om vår bygd. Forskningen omfattar såväl släkt- som kulturhistorisk forskning. Föreningen verkar utifrån orten Gustavsfors inom Gustav Adolfs gamla socken i nuvarande Hagfors kommun.
Vid 2017 års ingång hade vi 660 medlemmar spridda över hela landet samt i Norge och Tyskland. 
Föreningen ger varje år ut två nummer av en 24-sidig medlemstidning som heter GUSTAVABYGDEN med material från främst Gustav Adolfs kulturhistoria.

 

Lagstadgade restriktioner, förbud och råd angående covid-virus.

Sveriges regering och inblandade svenska myndigheter ligger bakom följande lagstadgade åtgärder mot vidare sjukdom eller smittspridning. Fr o m den 1 december 2021 måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot vidare smittspridning. Gränsen går vid 100 samlade personer.

Arrangör kan också välja att alla som deltar i ett sådant evenemang ska visa vaccinationsbevis om evenemanget hålls inomhus och fler än100 personer deltar.  Dessutom finns ett antal ”Råd och rekommendationer”, som gäller för alla personer i Sverige.

Särskilda råd gäller för den som inte är vaccinerad, arbetsgivare, serveringsställen och vid inresa till Sverige.

Slutligen råder inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES.

Sällskapet Gustavaforskning kommer att respektera alla förbud, råd eller restriktioner som utfärdas av Sveriges regering eller statliga myndigheter och som har som mål att inte sprida vidare smitta av rådande pandemi.

Roland Svensson

Senaste uppdatering

Antal besök sen 2020-05-24

Snabblänk Maj -22 mån bild

Startsida 

Styrelsen

2022-05-22

2021-12-21

Bilder 2022

2022-04-30

Här är länk till sidan med alla låtar vi lagt ut , om du vill lyssna av. Det kommer mer.

klicka här

Gustavabygden

2021-12-21

Näckrosvalsen