startbild.jpg

 

Sällskapet Gustavaforskning bildades 1981 och är en ideell förening med uppgift att stödja forskning om bygdens invandrare av såväl finska som svenska nybyggare dess seder och bruk samt deras kulturella verksamhet, från koloniseringen fram till våra dagar. Föreningen ska också medverka till utgivning av litteratur om vår bygd. Forskningen omfattar såväl släkt- som kulturhistorisk forskning. Föreningen verkar utifrån orten Gustavsfors inom Gustav Adolfs gamla socken i nuvarande Hagfors kommun.
Vid 2017 års ingång hade vi 660 medlemmar spridda över hela landet samt i Norge och Tyskland. 
Föreningen ger varje år ut två nummer av en 24-sidig medlemstidning som heter GUSTAVABYGDEN med material från främst Gustav Adolfs kulturhistoria.

 

I dessa Coronatider   

Med hänsyn till de omständigheter som numera råder inom såväl vårt land som i hela världen har föreningens styrelse beslutat att ställa in den torpvandring som planerades ske den 16 maj 2020. Om situationen förbättras och återgår till det normala är styrelsens avsikt att försöka genomföra vandringen under hösten. I så fall kommer denna höstvandring att offentliggöras på hemsidan i god tid innan vandringen skall ske. Från styrelsens sida ber vi om förståelse för denna drastiska åtgärd och hälsar eventuellt samtliga sugna vandrare välkomna i höst.

Roland Svensson

Senaste uppdatering

Antal besök sen 2020-05-24

Senast upplagda månadsbild

Startsida 

Sten Bergkvist spelar Mustalainen, Åke Sätterlund pratar med Sten.

Bilder 2020

2021-05-30

2020-11-29

Bilder 2021

2021-05-30

Mustalainen

Här är länk till sidan med alla låtar vi lagt ut , om du vill lyssna av. Det kommer mer.

klicka här

Läs om fina utmärkelser

Valter Berg

Anders Norman

Sven-Erik Karlsson

                        OBS  

Roland Svenssons nya mejladress 

roland.gustavaforskning@gmail.com