top of page

Inledning

Under ett antal år på 1980- och 1990-talet genomfördes en inventering av alla lämningar
efter torp och sätrar i Hagfors kommun. Inventeringen genomfördes helt på ideell nivå
med olika intressenter för olika kommundelar.

Sällskapet Gustavaforskning ansvarade för Hagfors och Gustav Adolfs församlingar.

Syfte

Syftet med inventeringen var att både ute i terrängen och på karta markera läget för samtliga
lämningar efter torp och sätrar inom Hagfors kommun. Härigenom skulle det skapas underlag
för att man i framtiden bättre skulle kunna bevara lämningarna som minnen över de personer
som bott och verkat där.

Dokumentation

Förutom markering i terrängen och på karta har samtliga lämningar numrerats löpande i en
nummerserie för varje församling inom kommunen. Församlingarna skiljs åt genom de
unika tvåställiga koder som Statistiska Centralbyrån fastställt för varje församling.

För varje markerad lämning har det upprättats en dokumentation i ett lösbladssystem som
förvaras i vanliga A4-pärmar. Genom valet av lösbladssystem bibehålls möjligheten att
komplettera dokumentationen i det oändliga.

Idag finns dokumentation upprättad endast för Hagfors och Gustav Adolfs församlingar.
Den är framställd i tre exemplar. Ett exemplar utgör arkivexemplar och finns i föreningens ägo.
Ett exemplar finns på Gustavsfors bibliotek och ägs också av föreningen.
Ett exemplar har skänkts till Hagfors kommun och finns på dess bibliotek.

Dokumentationen omfattar för Hagfors två pärmar med uppgifter om 37 torplämningar.
För Gustav Adolf finns nio pärmar avseende 163 lämningar.

Skyltning

Samtliga lämningar har i terrängen märkts upp med skyltar av aluminium i storlek 20 x 10 cm.
Se exempel på skyltar nedan.

Fortsättning

Tjusningen med en sådan här inventering är att den egentligen aldrig tar slut.
Det finns alltid något som är oupptäckt och som kittlar en forskare.
Det finns alltid sakuppgifter att komplettera en dokumentation med som gör den mer fullödig.

Den ursprungliga inventeringen avslutades visserligen för föreningens del i maj 1996.
Sedan dess har dock ytterligare sexton lämningar uppmärksammats och skyltats.

Det finns med all säkerhet mer att tillföra inventeringen. Har Du uppgifter som innebär
rättelse eller komplettering av inventeringen hör av Dig till någon i styrelsen eller
beträffande Hagfors församling till

Ullfallet_med_skylt2_gul.jpg

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-04-30

2023-10-24

Bilder 2024

2024-04-30

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

Biblioteket Gustafsfors

Öppet Tisdagar 17oo-19oo

bibliotek.jpg

Obs ! Sista dagen

att låna till sommarläsning

är Tisdag 11-Juni.

Därefter kommer Biblioteket hållas semesterstängt och öppnar åter 3-September.

länk till Maj 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page