top of page
januari 2013.jpg

Januari 2013

Lördagen den 18 maj är det dags för en ny torpvandring.
I år tar vi oss an den gamla finnbyn Nain med anor från 1630-talet. Under byns storhetstid 300 år senare fanns där
de fem ursprungliga torpen, tre nyare torp, en undantagsstuga och en skola.
Under vandringen kommer vi naturligtvis att passera skolan.
Den byggdes 1924 av rivningstimmer från den tidigare skolan inom Nains skolrote som låg norr om Norra Bränna
på den så kallade Gråteråsen. Skolan togs i bruk hösten 1924 och dess första lärarinna var
Syrena Nilsson från Vilhelmina. Från och med krigsåret 1940 upphörde skolverksamheten och skolbarnen från Nain
fick åka bil med gengasdrift till Gustavsfors.
Bilden är tagen av Fritjof Berg vårvintern 1924.

februari 2013.jpg

Februari 2013

Med anknytning till januari månads bild och den kommande torpvandringen den 18 maj i år
visar vi ytterligare en bild från Nain. På bilden ser vi föreningens Valter Berg bedöma kvaliteten på vattnet i
Sikkakällan strax väster om torpet Lasseberg. Även Sikkakällan kommer att besökas under vandringen

mars 2013.jpg

Mars 2013

Inför den kommande torpvandringen i Nain den 18 maj visar vi ytterligare en bild från Nain.
Bilden är hämtad från det enda torpet i Nain som vi inte kommer att besöka under vandringen, nämligen Kråkåsen.
Detta är det sist anlagda torpet i Nain och ligger längst söderut i byn.

 

Kråkåsen togs upp omkring 1820 av Abraham Göransson Aldrin från nedre bruket i Gustavsfors.
Abraham gifte sig med Anna Bäckelin från Kråkvila i Gustavsfors.
Hennes föräldrahem har säkerligen fått lämna sitt bidrag vid namngivningen av det nya torpet i Nain.
I mitten av 1850-talet togs torpet över av sonen Jan Abrahamsson som tog sitt gifte från granngården Berg i Nain.

Då Jan dog 1876 togs torpet över av änkan och sönerna.

 

Sönernas drömmar om Amerika tog dock över och de sökte lyckan där. Ny torpare1906 blev Karl Andersson från
Gustavsfors som hade gift sig med Alma Johansdotter från Sörgården, farföräldrar till Bertil Klarin inom Svenska Rallyt.
Karl och Alma flyttade till Nainsdammen 1922 och efterträddes av Karl Olsson från Busken och hans hustru
Maja Sundberg från Nainsheden.

Efter det att Karl och Maja flyttade till det nybyggda pensionärshemmet i Gustavsfors 1959 har torpet varit fritidstorp.

I framkanten av bilden syns ringarna till den brunn som byggdes på den välbekanta kallkällan vid Kråkåsen.
Både torpet och kallkällebrunnen finns kvar än idag.

april 2013.jpg

April 2013

Ett sista kort inför den kommande torpvandringen i Nain den 18 maj.
Kortet är taget i samband med upptagning av potatis hösten 1948.
Personerna på kortet är
stående från vänster:  Johan Eriksson, Verner Hedman, Birger Larsson, Karl Jansson och Kjell Svensson.
Sittande från vänster:
Birgit Svensson, Elsa Svensson, Vivianne Svensson, Elin Hedman, Bengt Hedman, Lydia Jansson och Roland Svensson

maj 2013.jpg

Maj 2013

Norra Aamäck togs upp som nybygge omkring 1851 av en Henrik Persson som var född 1820 i Långlidberg. Hans far dog tidigt och Henrik kom tidigt ut på bygden som vallpojke och lilldräng. Av någon orsak, som vi kan lämna därhän, så kom denne Henrik tidigt i klammeri med rättvisan på grund av tjuveri. Redan som 22-åring straffades han för första resan stöld efter ett tillgrepp på Skoga marknad. Straffet blev 7 dagars fängelse på vatten och bröd.

 

Det blev sen en andra resa i fängelse för stöld för Henrik. Därefter följde en lång och brokig bana utanför lagens råmärken. I början av 1871 ertappades han med att försöka prångla ut falska silvermynt. Med hjälp av en uppdiktad ”vandrande gesäll Eriksson” hade Henrik i grannens smedja tillverkat ett antal gjutformar för diverse mynt av lägre valör. Henrik hade fått behålla två formar medan Eriksson tog de övriga med sig. Vid en husrannsakan i mars 1871 fann kronolänsman Pallin två gjutformar i en öppning i spismuren. Formarna togs i beslag och Henrik dömdes strax härefter till 6 års straffarbete på Malmö Citadellfängelse. Vid Henriks frigivning den 17 maj 1877 hade han efter träget arbete tjänat ihop lite drygt 103 kronor. Men när Henrik kom hem tillbaka var han en bruten man och dog vid 59 års ålder den 16 december 1879. Hustrun Lisa Liljebjörn levde som fattighjon i ytterligare 9 år och dog vid 79 års ålder 1888. 

 

På grund av sin kriminella belastning fick Henrik tidigt tillnamnet Tjyv-Hinrik, ett namn som följde honom livet ut. I Gustava gick han även under tillnamnet Skôrv-Flaken. Till minne av Skôrv-Flakens kriminella framfart i Gustava diktades en visa som levat kvar i befolkningens minnen ända fram till våra dagar.

 

Norra Aamäck revs någon gång i slutet av 1940-talet.

juni 2013.jpg

Juni 2013

Anders Petter Svensson (1860-1937) och hustrun i andra äktenskapet Alma Sundberg (1876-1937) utanför köksfönstret på Kota-Kangla. Anders Petter kallades allmänt för Kangel-Petter.

Hans far hette Sven Larsson och var född på Nainsfallet och hans farfar hette Lars Jansson och var från Deglundssättra. Alma Sundberg var född på Nainsheden.

juli%202013_edited.jpg

Juli 2013

Sommaren 1933 var synnerligen regnfattig och brandfaran var utomordentligt stor. Lördagen den 10 juli startade den största branden i mannaminne inom Gustava, den s k Vallabranden. Branden startade vid en tillfällig arbetsplats utefter kraftverkskanalen mellan Valla och Knon ett par kilometer norr om Harberg. Vinden var sydvästlig och branden spred sig i ett nio km långt bälte över bebyggelsen vid Valla, Tönnbergsåsen och Nainsdammen fram till sjön Nain.

Först fram på tisdagskvällen kunde man konstatera att branden var under kontroll utan risk för vidare spridning. Sammanlagt blev bortemot ett 20-tal olika byggnader lågornas rov. Vid Valla ödelades bland annat en maskinistbostad med tre bostadslägenheter. Månadens bild är tagen veckan efter branden och föreställer murstockarna med tillhörande kakelugnar är det enda som återstår.

augusti 2013.jpg

Augusti 2013

Flottare vid Nainsdammen från mitten av 1920-talet. Från vänster Johan Möllberg, Nain, Gösta Nordén, Uvanå, Karl Andersson, Nainsdammen, Ludvig Svensson, Nain, Evert Möllberg, Nain och Josef Larsson, Uvanå.

september 2013.jpg

September 2013

Norra Sundudden i Uvanå i oktober 1946, innan vattennivån i sjön Nain höjdes och torpet revs.

oktober 2013.jpg

Oktober 2013

Södra Aamäck togs upp i mitten av 1830-talet av Jan Danielsson. Han härstammade från Deglund (Vackeråsen) och var son till Daniel Danielsson och Lisken Jonsdotter. Längre bakåt härstammade han från Malmbackarna. Jans hustru hette Lisa Andersdotter. Hon var från Lilla Laggåsen och var dotter till Anders Abrahamsson och Marit Jansdotter. Hon härstammade således från den välkända Abrahamssläkten från Lilla Laggåsen.

 

Torparen Jan Danielsson från Aamäck dog den 5 augusti 1849 endast 47 år gammal krossad av fallande malm. Detta tyder på att han förmodligen arbetade i de närbelägna gruvorna i Rämsberg.

 

Nedre torpets siste permanent boende var Gösta Gråberg, som tidigare hade bott på Norra Aamäck. Efter Gösta Gråbergs flytt kom torpet att användas som huggarförläggning under ett antal år tills det slutligen revs i slutet av 1970-talet och återanvändes för uppförande av ett nytt hus som ligger strax söder om Edebäcksbron

november 2013.jpg

November 2013

Skolläraren Nils Nilsson och hustru Karolina Andersdotter, Nainsfallet.

Nils var född 27 februari 1852 vid Emten såsom oäkta barn till Stina Kajsa Persdotter. Modern arbetade bland annat som piga runt om i Gustava med omnejd. Enligt uppgift skadade Nils i unga år ett ben så svårt att han fick amputera det.

december 2013.jpg

December 2013

Robert Edgrens målarbod vid Knäppa i Gustavsfors. Boden flyttad till hembygdsgården 1982.

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-04-30

2023-10-24

Bilder 2024

2024-04-30

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

Biblioteket Gustafsfors

Öppet Tisdagar 17oo-19oo

bibliotek.jpg

Obs ! Sista dagen

att låna till sommarläsning

är Tisdag 11-Juni.

Därefter kommer Biblioteket hållas semesterstängt och öppnar åter 3-September.

länk till Maj 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page