top of page
januari 2014.jpg

Januari 2014

Torpet Fagerskog i Blomsterberg började tas upp 1860 av Lars Larsson från Skyttåsen. Ursprungligen var stugan på ett rum och kök men senare byggde man till ännu ett rum. Denna stuga stod strax söder om den nuvarande som byggdes av Uddeholmsbolaget 1906 och som finns på bilden. Byggherrar var Emil och Lars Johan Andersson från Snarken vid Knon.

 

Lars Larsson var gift med Stina Maja Kristoffersdotter (1839) från övre torpet i Blomsterberg. Lars och Stina Maja gifte sig den 1 januari 1861 och den 5 september samma år fick de sitt första barn, sonen Karl Johan. Paret fick sedan ytterligare två barn Stina Maja och Emma Katarina. Inget av barnen tog över torpet.

 

1912 togs istället torpet över av Jan Olof Olsson från Finnfalla och Stina Majas brorsdotter Augusta Sofia Jansson. Så småningom togs det över av barnen Hjalmar och Berta.

februari 2014.jpg

Februari 2014

Baracken vi Deglundsbäckens station som ägdes av Uddeholms skogsavdelning och användes av deras anställda som fraktade timmer och massaved till stationen för vidare transport via järnvägen. Baracken revs 1967.

mars 2014.jpg

Mars 2014

Uthusen vid Emthöjden. Torpet kanske blev mest känt för att det under en tid tjänade som fritidstorp åt Monica Zetterlund. Dessa uthus blev 1968 förevigade på en tavla, målad av Monica och skänkt till ett Lions-lotteri i Hagfors. Idag hänger en reproduktion av tavlan på Hagfors minnesmuseum. Idag finns inga byggnader kvar på Emthöjden.

april 2014.jpg

April 2014

Gustaf Georg Gullberg eller GGG var född på Bruket i Geijersholm den 21 maj 1892. Fadern hette Anders Gustaf Gullberg och var hjälpsmed vid Geijersholm. Mamman hette Maja Stina Eriksdotter och kom från Björnåsen.

På 1930-talet reste Gustaf omkring och uppträdde på festplatser och nöjesarenor i Värmland och Dalarna. Han sjöng mest egna visor och mellan sångerna bjöd han festdeltagarna på egen akrobatik.

Tre vissamlingar gav Gustaf ut på eget förlag, tryckta hos Gruneau i Hagfors. Alla hade samma namn: Visor av 3-G. De tre G-na betydde helt enkelt Gustaf Georg Gullberg. Ibland när han var på särskilt gott humör kunde han klämma till med 5-G, Gustaf Georg Gullberg, Geijersholm, Gustava.

maj 2014.jpg

Maj 2014

Denna månad visar vi två motböcker utställda för hyttarbetaren Sven Jonsson vid Gustavsfors.  Sven var intagen som medlem nummer 29 i Gustafsfors Arbetarering. Den något ljusare och något större boken är tryckt i Filipstad 1884 och är en motbok för arbetareringens sparkassa. Den första insättningen på en krona gjordes den 21 mars 1884 och kvitterades för arbetareringens räkning av skolläraren Henrik Skoglund. 

Den mörkare och något mindre boken är en motbok över gjorda kreditköp och krediterade betalningar. Den första noteringen är gjord den 1 april 1884 då Sven debiterades för följande inköp: 

     Motbok 0,05 kr

     Kaffe 3,15 kr

     Socker 6,60 kr

     Sill 3,30 kr

     Sirup 1,71 kr

     Thimotej 0,63 kr

     Rödklöfveri 1,50 kr

  

     Totalt:17,54 kr

  

     Betalning skedde till fullo den 10 April samma år

juni 2014.jpg

Juni 2014

Den Sven Jonsson som nämndes förra månaden hade en son som hette Ludvig Svensson. Han flyttade till Hagfors för arbete i järnverket. Där gjorde man sina inköp i Fredriksson & Bergs affär vid torget innan den kooperativa rörelsen tog fart. Ludvig bodde då i Sättra 48 och hans Kontrabok  med Frebe finns bevarad med ett tillhörande kartongetui. 

 

Vintern 1923 flyttade Ludvig till Nain och hans behov av inköp hos Frebe tog slut. De använda sidorna i boken klipptes bort och de kvarvarande sidorna användes för spridda anteckningar ur Ludvigs fortsatta liv.

augusti-1 2014.jpg
augusti-2 2014.jpg

Augusti 2014

I början av juni i år fick föreningen en gåva från en gammal trogen medlem. Gåvan bestod av ett cirka 1 meter långt stycke stångjärn, förmodligen tillverkat i Gustavsfors. På stångjärnet finns inte mindre än sju stycken olika järnstämplar. Sex av stämplarna är sådana som varje bruk var skyldigt att förse allt stångjärn som tillverkades av bruket med. Det sjunde är en årtalsstämpel från 1836 eller möjligen 1856. 

Stångjärnsbiten tillvaratogs för omkring 50 år sedan då det satt som överdel på det räcke som fanns på vänster sida av ingången till den gamla kvarnen i Gustavsfors. Stämplarna vände då nedåt och var inte synliga för de besökare som genom åren bundit fast sina hästar vid järnräcket.

Den unika stången väcker naturligtvis många frågor. Vem har försett stången med alla dessa stämplar? Vad var avsikten med stämplingarna? Varför hade den som utfört stämplingarna tillgång till de olika bruksstämplarna? Svar på dessa frågor kommer vi säkerligen aldrig att få. Fältet år således fritt för egna spekulationer. 

Stämplarna som finns på stången representerar enligt Jernkontorets stämpelregister följande Uddeholmsbruk: Gustafsfors (det krönta alternativet), Föskefors, Värå, Likanå, Femtå och Munkfors.

september-2014.jpg

September 2014

Månadens bild är hämtad från nyårsdagen 1965. Den visar hur kvarnen i Gustavfors såg ut för drygt 50 år sedan. Då still going strong. Idag återstår endast en förfallen och ruttnande timmerhög. På bilden kan man se det snöhöljda räcket till vänster om ingången som utgjordes av den stångjärnsstång med järnstämplar som beskrevs förra månaden.

oktober-2014_edited.jpg

Oktober 2014

I april visade vi en bild av GGG-visornas skapare Gustaf Georg Gullberg. Nu har vi hittat ett kabinettkort föreställande hans mor Maja Stina Gullberg född Eriksdotter. Maja Stina var född på Norra Björnåsen på det nordligaste belägna torpet i Gustava den 14 februari 1862. Hennes föräldrar var Erik Eriksson och Karin Persdotter. Erik var smed vid Uvanå bruk och hade varit gift två gånger tidigare, men båda fruarna hade dött innan de ens hunnit fylla trettio år.

Maja Stina flyttade 1891 till Geijersholms bruk och gifte sig med den 24 år yngre smeden Anders Gustaf Gullberg, som var född i Amnehärads socken. Maja Stina dog i Geijersholm den 7 oktober 1944, således för precis 70 år sedan.

nov 2014.jpg

November 2014

Månadens bild hämtar vi från Gustavas nordligast belägna skola, den i Uvanå. Året var 1939 och lärarinnan hette Naemi Eriksson och var från Ekshärad. Elevantalet var aldrig speciellt stort i Uvanå. Detta år fanns fem ordinarie elever och en elev som gick i den då förekommande fortsättningsskolan.  På trappan står från vänster Stig Andersson från Uvanå, Helmer Karlsson från Lövsjöåsen och hans bror Sven Karlsson som gick i fortsättningsskolan. Framför trappan står från vänster Karin Haffling från Uvanå och Ulla Mayner från Sundudden. På bilden saknas Gunnar Nordén.

dec2014.jpg

December 2014

Efter senhöstens kraftiga regnande har det varit synnerligen höga flöden i alla vattendrag i Gustava. Forsen i bland annat Geijersholm har sett ut som i fornstora dar. Ja inte helt riktigt.  I nästan två sekel var forsens krafter tämjda av en damm för att användas för industriellt ändamål.

När så Geijersholms bruk lades ner stod dammen kvar till dess att dammen sprängdes bort 1938. Månadens bild visar hur forsen såg ut innan dammen sprängdes. Bilden är från hösten 1935.

Den som är intresserad av hur dammen en gång såg ut kan se rester av den på Uvåns västra strand ett 50-tal meter ovan den nuvarande bron i Geijersholm. I en sten i resterna av dammen finns där följande text inhuggen: VD 1938, vilket betyder att rivningen av dammen fastställts i vattendom år 1938 

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-07-11

Bilder 2024

2024-06-29

2021-12-21

Biblioteket Gustafsfors

Sommarstängt 

Öppnar åter 3-Sept.

bibliotek.jpg

länk till Juli 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page