top of page
augusti 2006-1.jpg
augusti 2006-3.jpg
augusti 2006-5.jpg
augusti 2006-7.jpg
augusti 2006-9.jpg
augusti 2006-11.jpg

Fundamentet till smidesstädet vid Räcksmedjan.

Hjulstock till vattenhjulet.

augusti 2006-13.jpg

Valter Berg berättar om handeln i Gustavsfors.

augusti 2006-2.jpg
augusti 2006-4.jpg

.Gunni Engström provlyfter tackjärn.

augusti 2006-6.jpg
augusti 2006-8.jpg

Interiör från Kvarnen.

augusti 2006-10.jpg

Valter Berg berättar om nedre bruket.

augusti 2006-12.jpg
augusti 2006-14.jpg

Augusti 2006

Lördagen den 26 augusti genomförde sällskapet en kulturminnesvandring i Gustavsfors.
Drygt ett 70-tal personer hade mött upp, vilket med råge
överträffade styrelsens högt ställda förhoppningar om ett stort deltagande.
I strålande solsken fick vandrarna under Valter Bergs sakkunniga guidning ta del av minnen från bland annat de två
smedjorna, kvarnen, hembygdsgården och hyttområdet. Man fick dessutom, en till dagen, framtagen 12-sidig
dokumentation över kulturminnesmärkena i Gustavsfors.
Tyvärr räckte inte det framtagna antalet till samtliga vandrare.
De som blev utan dokumentation kan höra av sig till Roland eller Valter så kopierar vi upp extra exemplar till er.

I samband med vandringen passade sällskapet på att fira sitt 25-årsjubileum med att bjuda samtliga vandrare på kaffe
och smörgås på Hembygdsgården.
Sällskapets grundande står nämligen att finna i en minnesanteckning om en träff för sex personer i torpet Snickartorp
vid Lilla Örsjön den 29 augusti 1981.

Från vandringen och jubiléet lägger vi ut några bilder tagna av Kurt Larsson, vilket vi tackar för.

Vi vill även framföra ett tack till Olle Andersson från Alster eller "Alster-Olle" som han kallas.
Det var nämligen han som tog de bilder som vi publicerade från årsmötet i juni.

september 2006.jpg

September 2006

På förekommen anledning, som kommer att framgå av nästa nummer av Gustavabygden, presenterar vi nu ett kort från
Åskagen. Mannen med skägget är Anders Jonsson på Åskagen, född 1853 med barnbarnen Sixten, född 1909 och Paul,
född 1907. Kortet är förmodligen taget olympiasommaren 1912. Men vilka är de övriga herrarna på bilden?
Kan möjligen mannen i de vita byxorna vara Albin Åskag, far till Sixten och Paul?

Åskagen, Anders Jonsson till höger på bilden.

oktober 2006-1.jpg
september 2006-2.jpg

Oktober 2006

Filmpremiär

Onsdagen den 25 oktober hade Gustavaforskning premiär på Hagforsfilmen ...alla dessa Hagfôrsinger... i Älvstrandsskolans aula i Hagfors.
Premiären lockade ett 160-tal betalande besökare jämte ett 10-tal inbjudna som på ett eller annat sätt stöttat projektet,
samt Christer Sjögren, Åke Hermanson, John Larsson och Gunnar Jansson med respektive.
De fyra sistnämnda avtackades med varsin blomsterbukett för sin medverkan i själva framställningen av filmen.

I pausen efter filmen bjöds på vanligt mingel med cider, champis och snittar. Kvällen avslutades sedan med en visning på
storduk av 60 unika gamla Hagforsbilder.

Filmen som egentligen är en kavalkad över ungefär 400 mer eller mindre kända Hagfôrsinger från mitten av 1900-talet.
Filmen finns nu till försäljning både som DVD och VHS-kassett. Den som är intresserad kan beställa filmen per telefon
av Roland (0563-145 74) eller Valter (0563-260 74). Priset är 250 kr per film + porto (11 kr för DVD och 33 kr för VHS).
Betalning sker via inbetalningskort som bifogas filmen.

 

Margareta Ljunglöf söker släktingar till Manne Ljunglöf

Margareta som bl.a. sysslar med släktforskning på Manne Ljunglöfs sida har tillställt Gustavaforskning ett kort som påstås
föreställa en del av Mannes släkt. Styrelsen har dock gått bet på uppgiften att identifiera personerna.
I tron att kortet istället har anknytning till Hällefors p g a att Manne var gift med Anna Sandberg därifrån, har vi tagit hjälp av
Hällefors Hembygdsförening. Då man inte heller i Hällefors har kunnat identifiera personerna på bilden ger vi härmed
hemsidans läsare möjlighet att bidra med eventuella klarlägganden.
 

november 2006-1.jpg
november 2006-2.jpg

November 2006

Under den senaste tiden har NWT haft flera reportage om stora träd runtom i Värmland, bland annat det stora lärkträdet i Knäberg.
Trädet har en omkrets i brösthöjd på imponerande 415 centimeter.
Mer känd och sägenomsusad är dock Kungstallen vid Otterdalen i Gumhöjden. Enligt sägnerna skulle dåvarande kungen Karl XV ha
bundit sin häst vid tallen då han rastade vid gästgiveriet vid Otterdalen under en resa genom Värmland.
Om det är den kungliga beröringen som gett tallen dess växtkraft eller ej låter vi vara osagt.
Tallen utgör en storståtlig syn där den står direkt vid kanten av gamla landsvägen strax öster om Otterdalen.
Den mäter 385 centimeter i omkrets i brösthöjd och det krävs således tre personer för att omfamna jätten.

Einar Larsson, mångårig medlem i föreningen, född och uppväxt i Gumhöjden har skaldat nedanstående äreminne
över det ståtliga trädet.

Kungstallen

Det växer en jätte på Storas mark
och vid Otterdalen den står,
med stor, yvig krona och skrovlig bark.
Den växt där i hundratals år.

En gång red en konung den platsen förbi.
Sin häst band han vid tallens stam
och gick till Otterdalens gästgiveri
för att spisa den mat man tog fram.

Han var Karl den XV då ganska ung,
som red i sitt rike omkring.
Bland allmogen var han en populär kung
och fruktade ej någonting.

Från släktled till släktled har sägnen gått
om tallen och Kungens besök.
Helt naturligt är Kungstallen namnet den fått,
kring tallen man haft lite stök.

En skolklass besökte Kungstallen en gång,
från Gumhöjdens skola den var.
Fast tiden, som gått sedan dess blivit lång
är bilden i minnet så klar.

Jag själv gick i skolan och var en av dem,
som slöt opp vid Kungstallen då.
Många år har nu gått, mer än sjuttiofem
och själv är jag gammal och grå.

Det kändes så mäktigt att stå där på nytt.
Jag tycke mig höra en röst
ifrån livets vår och de år, som har flytt
när nu i mitt liv det är höst.

I Kungstallen krona ljöd en melodi,
som jag förr har hört mången gång.
Det var vinden, som sjöng när den susa förbi,
en skogarnas susande sång.

december 2006-1.jpg
december 2006-2.jpg

December 2006

December

I detta nådens år 2006 finns ingen affär och än mindre någon julskyltning inom Gustavas gränser.
Under årens lopp har det dock funnits affär på minst tio ställen i Gustava. Det är således på sin plats att visa hur
julskyltning och affärsjulgran tog sig ut för exakt 50 år sedan. Bilderna är hämtade från Kooperativas affär i Gustavsfors 1956.

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-04-17

2023-10-24

Bilder 2024

2024-02-29

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

Biblioteket Gustafsfors

Öppet Tisdagar 17oo-19oo

bibliotek.jpg

Obs ! Sista dagen

att låna till sommarläsning

är Tisdag 11-Juni.

Därefter kommer Biblioteket hållas semesterstängt och öppnar åter 3-September.

länk till April 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page