top of page
jan 2023.jpg

 Januari 2023

Den 9 juli 1933 startade den så kallade Vallabranden norr Gustavsfors. Branden startade vid ett kanalbygge mellan

Nains (Valla) och Knons (Gustavsfors) kraftstationer. Den följde vindriktningen som gick i nordostlig riktning varför den

följde vägen upp mot Valla och Uvanå.

Väl vid skogstorpet Valla strök branden gärdesgården och gick vidare till kraftstationen där branden ej fick fäste men ett

större förrådsmagasin och samtliga uthusbyggnader vid stationen jämte den närliggande maskinistbostaden förstördes.

Den senare bestod av tre våningar för maskinisterna brann upp upp helt med lösöre och allt. Ett par svin hann dödas så 

att de inte skulle brännas till döds. Även ladugården och övriga uthus blev lågornas rov.

Sedan fortsatte branden upp till Nainsdammen där ett flertal ekonomibyggnader tillhöriga ortens flottningsförening lades i aska. Eftersom det fanns en stuga bebodd av en dammvaktsfamilj. Stugan lämnades oskadad medan ladugården och samtliga lador brann upp.

Särskilt utsatt blev Nybygget eller den så kallade Tönnbergsåsen strax norr om Nainsdammen. Här ödelades hos skogsarbetaren Alfred Persson förutom själva stugan även samtliga uthus med alla tillhörigheter inklusive djur.

Familjen hade burit sina värdefullaste tillhörigheter till jordkällaren för att skydda dem undan branden men elden trängde ned i källaren och brände upp alltsammans.

På bilden ses Elsa Hedman från de hotade Nainstorpen sitta på stensockeln till det uppbrända bostadshuset på torpet

Tönnbergsåsen. Kortet är taget två år efter branden.

2023
Februari-2023.jpg

Februari 2023

Den här månaden har vi hämtat en bild av Carl Mayner i Uvanå. Den stora frågan är vilka det är som är bröllopspar?

Nästa fråga är vilka sex personer som är avbildade stående personer som följefolk.

Bilden av vem som är fotograf syns i det nedersta hörnet på bilden. Just för detta fotografi finns en uppgift om att det var CARL MAYNER med postadress GEIJERSHOLM.

Redaktionen förfogar endast över två kort som är försedda med uppgift om vem som är fotograf till bilderna ifråga.

Den som är observant kan lämna uppgift om vilka som är bröllopspar och vilka som är följefolk till 

Roland Svensson på tel 072-560 25 95. Inga priser utdelas men obeskrivlig ära tilldelas uppgiftlämnarna.

Bilden har återfunnits bland Karl och Maja Olssons efterlämnade fotografier.

Antal besök sen 2020-05-24

Snabblänk Feb 2023 mån bild

Startsida 

Styrelsen

2023-01-28

2023-01-22

Bilder 2023

2023-01-28

Rudolf Sundkvist bjuder på

Livet i Finnskogarna.

För att se all upplagda musikfiler klicka här

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

   Biblioteket Gustafsfors

Öppet 

Tisdagar kl 17:oo-19:oo

bibliotek.jpg

  Läs mer om Biblioteket

         Klicka här

Livet i Finnskogarna
bottom of page