top of page
jan 2023.jpg

 Januari 2023

Den 9 juli 1933 startade den så kallade Vallabranden norr Gustavsfors. Branden startade vid ett kanalbygge mellan

Nains (Valla) och Knons (Gustavsfors) kraftstationer. Den följde vindriktningen som gick i nordostlig riktning varför den

följde vägen upp mot Valla och Uvanå.

Väl vid skogstorpet Valla strök branden gärdesgården och gick vidare till kraftstationen där branden ej fick fäste men ett

större förrådsmagasin och samtliga uthusbyggnader vid stationen jämte den närliggande maskinistbostaden förstördes.

Den senare bestod av tre våningar för maskinisterna brann upp upp helt med lösöre och allt. Ett par svin hann dödas så 

att de inte skulle brännas till döds. Även ladugården och övriga uthus blev lågornas rov.

Sedan fortsatte branden upp till Nainsdammen där ett flertal ekonomibyggnader tillhöriga ortens flottningsförening lades i aska. Eftersom det fanns en stuga bebodd av en dammvaktsfamilj. Stugan lämnades oskadad medan ladugården och samtliga lador brann upp.

Särskilt utsatt blev Nybygget eller den så kallade Tönnbergsåsen strax norr om Nainsdammen. Här ödelades hos skogsarbetaren Alfred Persson förutom själva stugan även samtliga uthus med alla tillhörigheter inklusive djur.

Familjen hade burit sina värdefullaste tillhörigheter till jordkällaren för att skydda dem undan branden men elden trängde ned i källaren och brände upp alltsammans.

På bilden ses Elsa Hedman från de hotade Nainstorpen sitta på stensockeln till det uppbrända bostadshuset på torpet

Tönnbergsåsen. Kortet är taget två år efter branden.

Februari-2023.jpg

Februari 2023

Den här månaden har vi hämtat en bild av Carl Mayner i Uvanå. Den stora frågan är vilka det är som är bröllopspar?

Nästa fråga är vilka sex personer som är avbildade stående personer som följefolk.

Bilden av vem som är fotograf syns i det nedersta hörnet på bilden. Just för detta fotografi finns en uppgift om att det var CARL MAYNER med postadress GEIJERSHOLM.

Redaktionen förfogar endast över två kort som är försedda med uppgift om vem som är fotograf till bilderna ifråga.

Den som är observant kan lämna uppgift om vilka som är bröllopspar och vilka som är följefolk till 

Roland Svensson på tel 072-560 25 95. Inga priser utdelas men obeskrivlig ära tilldelas uppgiftlämnarna.

Bilden har återfunnits bland Karl och Maja Olssons efterlämnade fotografier.

Mars-2023.jpg

Mars 2023

 

 

Gustavsfors hytta byggdes på 1860-talet av Uddeholms AB efter beslut av dess styrelse 1864. Masugnen påblåstes första gången år 1870. Driften i hyttan pågick till 1908, därefter ett års uppehåll, sedan med en slutlig blåsning under
1910. Själva hyttområdet är ungefär 40 x 50 meter. Ungefär samtidigt som hyttan byggdes även kolhus för dess drift. Dessa stod på området för hembygdsgården samt uppe på den släta och jämna hyttbacken.


Kort av Gustavsfors hytta är i allmänhet tagna från framsidan med vatten i förgrunden. Oerhört sällan togs några kort från  baksidan eller nordväst ifrån av hyttan. I så fall hade den skymts av kolhuset. För månaden presenteras ett kort som är taget från hyttdammen med särskilt intag av vatten som drev de vattenturbiner som krävdes. På detta kort synes hur och var kolhusen var placerade.
 

april 2023.jpg
april 2023 karta.jpg

April 2023

Månadens bild är hämtad från Geijersholm. Bilden föreställer den första skolan i Geijersholm. Den låg på den tiden i en gammal brukskåk för de som arbetade vid Uddeholmsbolaget, och det var vid den s.k. hammaren som låg i Uvån.

Den första skolan låg på övervåningen i en av de brukskåkarna som fanns på orten. Ingången till skolans två salar var en trappa på den södra gaveln. Därifrån nådde man skolsalarna via en trång gång bestående av en mycket enkel trappa.

En av de första lärarna vid Geijersholm var Jan Leonard Haag, han flyttade från Frykeruds församling 1886 och blev lärare i Geijersholm. Den som berättade om skolan i Geijersholm var Gustav Bratt från Deglunden och som var född i den enplanslänga som ligger bakom skolan. Han började i den gamla skolan 1907 och kunde flytta in i den skola som var klar1908. Så har han åtminstone berättat.

 Vid pilen nedan låg den

gamla skolan som finns på bild ovan

Maj 2023_edited.jpg

 Maj 2023

 

På årets bild för maj 2023 visar vi Lisa Ekman framför ruinerna efter hyttan i Gustavsfors. Lisa var en äldre syster till Konrad Backström, som nog många gustavingar minns ännu. Denne sistnämnde var far till Karl Gustaf Backström,
som nu bor på Uvå Strands äldreboende på Gärdetsidan mittemot Hagfors Torg. Hyttan i Gustavsfors byggdes på

1860-talet av Uddeholms AB efter beslut 1964. Masugnen påblåstes första gången 1870. Den brann 1880 men återuppbyggdes eller ombyggdes 1881.Driften pågick sedan fram till 1908, därefter uppehåll under 1909 och med en sista påblåsning under 1910.

Under masugnens driftstid framställdes ungefär 137 000 ton tackjärn, vilket smiddes ut till stångjärn vid bland annat Gustavsfors Bruk. Hyttan kompletterades 1871 med ett bessemerverk, vilket flyttades till Hagfors innan dess tioåriga uppnåtts. Hyttområdet är ungefär 40 x 50 meter stort. Av byggnaden återstår idag endast fragment av väggarna liksom den nedre delen av masugnen.

Fästpunkt 1
Juni 2023  Norra Torrberg.jpg

Juni 2023

År 1846 fick Jan Jansson från Norrgården i Stora Laggåsen tillstånd från kyrkligt håll att ta upp ett nybygge på Torrberget. Några år tidigare hade Lars Henriksson också från Stora Laggåsen fått en ännu påbörjad byggnadsplats
utsedd på samma berg. Några hundra meter nordost om den plats som Jan fick utsedd. Jan Jansson var född den

7 november 1812 och var son till Jan Gustafsson en av tre bröder som var bosatt på Norrgården. Han var dessutom den sjunde generationen efter den Filip Larsson Karjalainen som påstås ha bosatt sig i Laggåsen 1613.

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2023-06-07

2023-06-07

Bilder 2023

2023-05-28

Så var det dags att själv bjuda på en låt. Hittade en inspelning jag gjort av låten Trollpolska efter Hans Börtas.

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

   Biblioteket Gustafsfors

Tisdag den 13, 20 och 27

är kvar att hinna låna till sommarläsning. Juli Stängt

bibliotek.jpg

  Läs mer om Biblioteket

         Klicka här

länk Juni mån bild

Senaste uppdatering

 Tycker du det är knöligt att se bilder på mobilen.

         Klicka här

Trollpolska efter Hans Börtas båda stämmorna
bottom of page